PKN
  » Zorg voor elkaar 
Protestantse Gemeente te Elburg - Ichthuskerk
Diaconie Diaconie

 Dienen

 De diaconie brengt de dienende taak van de   kerk tot uitdrukking. Dit dienen doet zij op drie   manieren:

 Dienst aan God:

 De diakenen hebben enkele specifieke taken   in de kerkdienst, zoals het collecteren en het   verzorgen van het Avondmaal. Tijdens de 40-   dagentijd en de zondagen van   werelddiaconaat levert de diaconie ook   regelmatig een actieve bijdrage. Maar de   diaconie verzorgt ook de KerkWebradio en   het  vervoer naar de kerk voor mensen die   geen eigen vervoer hebben.

Dienst aan onze medemens:

De diaconie coördineert en stimuleert het omzien van de kerk(leden) naar onze medemens.
Enerzijds gaat het om de medemens verder weg: door het houden van collectes voor diaconale doelen steunen wij organisaties die zich in Nederland of in het buitenland inzetten voor behoeftigen.
Anderzijds gaat het ook om de medemens dichterbij: een bloemetje, dagboekje of ander ‘kleinigheidje’ voor de zieken en ouderen in onze gemeente of het bieden van (financiële) hulp voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hebt u zelf behoefte aan hulp of kent u iemand voor wie dit geldt, neem dan gerust contact op met één van de diakenen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig en discreet mee om.

Dienst aan de schepping:

Als diaconie proberen we ook oog te hebben voor de wereld waarin wij leven. Dit doen wij door vanuit het thema ‘duurzaamheid’ te kijken hoe wij als kerk, maar ook als individuele kerkmensen, beter kunnen zorgen voor de wereld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schenken van fairtrade koffie, het gebruiken van groene energie of het ondersteunen van duurzaamheidsprojecten.

 
Samenwerking Samenwerking

 Samenwerking

 De diaconie werkt samen met verschillende   partijen.

 Wij zijn lid van het Diaconaal Platform. Hierin   zijn verschillende diaconieën uit Elburg, maar   ook de Gemeente Elburg, vertegenwoordigd.   In dit platform proberen we zoveel mogelijk te   kijken hoe we zoveel mogelijk gezamenlijk   invulling kunnen geven aan onze diaconale   taak.


Ook onderhouden wij als diaconie op diverse   manieren contact met enkele organisaties  binnen Elburg: ZorgSaam ElburgHet Baken (De Voord), het EBC, de Voedselbank, wereldwinkelSchuldHulpMaatje en Stichting Vluchtelingenwerk zijn hier voorbeelden van.

Contact en rekeningnummers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

  
Wilt u geld overmaken naar de diaconie, dan kan dat naar het volgende rekeningnummer:

  • NL 12 RABO 0314706542
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Taakgroep Pastoraat

Het pastorale werk en ‘omzien naar elkaar’ krijgt binnen onze kerk vorm binnen een drietal wijkteams. Het wijkteam bestaat uit een wijkouderling pastoraat en meerdere contactpersonen. De wijkouderling maakt deel uit van de kerkenraad.
Onze gemeente is verdeeld in drie grote wijken (Oost, Midden, West) en het wijkteam werkt binnen één van deze wijken.

Er worden door de contactpersonen regelmatig bezoeken gebracht aan gemeenteleden. Dit vindt veelal plaats rondom feestelijke momenten, zoals een geboorte, jubilea en verjaardagen vanaf 80 jaar. Maar ook in periodes van zorg wordt er omgezien naar gemeenteleden. Bijvoorbeeld in tijden van ziekte en/of rouw.

Jaarlijks wordt er via de wijkbrief aan alle gemeenteleden gevraagd of zij behoefte hebben aan een persoonlijk huisbezoek, of dat men mee wil doen met het groot huisbezoek en/of de carrousel-ontmoeting.

De predikant:
-leidt het pastoraal overleg;
-bezoekt mensen in het ziekenhuis en gemeenteleden die dingen meemaken waar ze een luisterend oor bij kunnen gebruiken;
-bezoekt gemeenteleden vanaf hun 80e verjaardag (meestal een week of vier na de verjaardag). Bezoekt niet huwelijksjubilea, tenzij hij hier expliciet voor uitgenodigd wordt.
-bezoekt eventueel nieuw ingekomen leden.

De wijkouderling:
-coördineert het pastorale werk in de wijk;
-overlegt regelmatig met de contactpersonen;
-is lid van de kerkenraad;
-coördineert het groothuisbezoek en de carrouselbijeenkomst.

De contactpersoon:
-bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden. Roel Nijmeijer gaat hier eerst naar toe om de gegevens te vragen. Deze gegevens krijgen de contactpersonen van hem door en dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een bezoekje. De welkomstbrief en een bloemetje kunnen dan overhandigd worden.
-bezoekt de hun toegewezen gemeenteleden. (Bij verhuizing verandert een gemeentelid van wijk/contactpersoon. Maar in overleg, tussen de contactpersonen, kunnen gemeenteleden hun ‘oude’ contactpersoon houden. Dit wel even doorgeven aan Roel Nijmeijer (ledenadministratie)
-brengen waar nodig een bloemetje of een andere attentie (zie brief richtlijnen)
-voorzien de ouderlingen, indien nodig, van relevante wijkinformatie.
-helpt met het rondbrengen en ophalen van de actiekerkbalans.

De volledige ledenlijst staat achter de beveiliging op de website. Hiervoor moet je wel inloggen met een wachtwoord.

De contactpersonen voor Het Feithenhof zijn Anna van Prooijen en Geerina Seijbel. Voor De Voord zijn dit Janny van den Os en Frank Nagelhout. Zij bezoeken de bewoners uit naam van de kerk. De ‘oude’ contactpersonen kunnen de bewoners blijven bezoeken op persoonlijke titel. Wel kan er natuurlijk een adres aangehouden worden bij verhuizing. Maar dan in overleg met de ouderling en nieuwe contactpersoon. Als iedereen er mee instemt, dan dit doorgeven aan Roel Nijmeijer.
.

.

 
 
Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
We willen graag dat iedereen zich veilig voelt in de Ichthuskerk in Elburg, een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Dat geldt voor alle mensen binnen onze gemeente: gasten, vaste leden en mensen die een bepaalde taak op zich nemen. Soms zijn er ingrijpende situaties in uw of jouw leven, waarbij het misschien uzelf/jezelf betreft of waarvan u/jij aan de zijlijn toeschouwer bent. Zo kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld zorgen ontstaan naar aanleiding van een huisbezoek als contactpersoon, of kan het zijn dat u/je zelf in een situatie zit waarin emotionele of fysieke onveiligheid ervaren wordt en het niet duidelijk is wat te doen of waarheen te gaan. Vanuit de kerkenraad is er nagedacht over de manier waarop we als gemeente ook in zulke situaties bij elkaar betrokken willen zijn en naast elkaar kunnen staan; bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden, mee te denken, indien passend de juiste weg te wijzen en zo nodig een volgende stap te zetten. In navolging van het advies van de PKN heeft dit geleid tot het verzoek om twee vertrouwenspersonen aan te stellen die deze taak op zich willen nemen.

Even voorstellen
Wij zijn Vérieke Schakelaar en Janienke de Haan en ons is gevraagd om deze rol van vertrouwenspersoon in te vullen. Vanuit ons werk in het maatschappelijk werk en de jeugd- en gezinshulpverlening hebben wij ervaring en kennis en voelen wij ons geroepen om dit ook vanuit ons christen zijn in te zetten. Wij zien deze rol als een mogelijkheid waar u/je terecht kunt wanneer er zorgen zijn over uw eigen situatie, of wanneer u een 'niet pluis' gevoel hebt bij een andersoortige situatie waarvan u niet weet wat ermee te doen. Via ons e-mailadres kan contact worden opgenomen en zullen we met elkaar bepalen op welke manier we vervolgens contact met elkaar zullen hebben. Waartoe dit zal leiden is per situatie verschillend en kan variëren van een luisterend oor tot meedenken waar u of jij passende hulp kunt vinden. Uiteraard is er sprake van vertrouwelijkheid en zullen we ook persoonlijk met u bespreken wat dit inhoudt. Als het strafrecht echter van toepassing is, is er een meldplicht. Wanneer er nog meer vragen zijn over de rol van vertrouwenspersoon kan ook contact met ons worden opgenomen. 

We zijn te bereiken op het volgende emailadres: vertrouwenspersoon@pkn-elburg.nl 

 

PKN route kaart

  


 
 
 
 

Inloggen


 

Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.