PKN
  » Zorg voor elkaar 
Protestantse Gemeente te Elburg - Ichthuskerk
Pastoraat Pastoraat
Taakgroep Pastoraat

Het pastorale werk en ‘omzien naar elkaar’ krijgt binnen onze kerk vorm binnen een drietal wijkteams. Het wijkteam bestaat uit een wijkouderling pastoraat en meerdere contactpersonen. De wijkouderling maakt deel uit van de kerkenraad.
Onze gemeente is verdeeld in drie grote wijken (Oost, Midden, West) en het wijkteam werkt binnen één van deze wijken.

Er worden door de contactpersonen regelmatig bezoeken gebracht aan gemeenteleden. Dit vindt veelal plaats rondom feestelijke momenten, zoals een geboorte, jubilea en verjaardagen vanaf 80 jaar. Maar ook in periodes van zorg wordt er omgezien naar gemeenteleden. Bijvoorbeeld in tijden van ziekte en/of rouw.

Jaarlijks wordt er via de wijkbrief aan alle gemeenteleden gevraagd of zij behoefte hebben aan een persoonlijk huisbezoek, of dat men mee wil doen met het groot huisbezoek en/of de carrousel-ontmoeting.

De predikant:
-leidt het pastoraal overleg;
-bezoekt mensen in het ziekenhuis en gemeenteleden die dingen meemaken waar ze een luisterend oor bij kunnen gebruiken;
-bezoekt gemeenteleden vanaf hun 80e verjaardag (meestal een week of vier na de verjaardag). Bezoekt niet huwelijksjubilea, tenzij hij hier expliciet voor uitgenodigd wordt.
-bezoekt eventueel nieuw ingekomen leden.

De wijkouderling:
-coördineert het pastorale werk in de wijk;
-overlegt regelmatig met de contactpersonen;
-is lid van de kerkenraad;
-coördineert het groothuisbezoek en de carrouselbijeenkomst.

De contactpersoon:
-bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden. Roel Nijmeijer gaat hier eerst naar toe om de gegevens te vragen. Deze gegevens krijgen de contactpersonen van hem door en dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een bezoekje. De welkomstbrief en een bloemetje kunnen dan overhandigd worden.
-bezoekt de hun toegewezen gemeenteleden. (Bij verhuizing verandert een gemeentelid van wijk/contactpersoon. Maar in overleg, tussen de contactpersonen, kunnen gemeenteleden hun ‘oude’ contactpersoon houden. Dit wel even doorgeven aan Roel Nijmeijer (ledenadministratie)
-brengen waar nodig een bloemetje of een andere attentie (zie brief richtlijnen)
-voorzien de ouderlingen, indien nodig, van relevante wijkinformatie.
-helpt met het rondbrengen en ophalen van de actiekerkbalans.

De volledige ledenlijst staat achter de beveiliging op de website. Hiervoor moet je wel inloggen met een wachtwoord.

De contactpersonen voor Het Feithenhof zijn Anna van Prooijen en Geerina Seijbel. Voor De Voord zijn dit Janny van den Os en Frank Nagelhout. Zij bezoeken de bewoners uit naam van de kerk. De ‘oude’ contactpersonen kunnen de bewoners blijven bezoeken op persoonlijke titel. Wel kan er natuurlijk een adres aangehouden worden bij verhuizing. Maar dan in overleg met de ouderling en nieuwe contactpersoon. Als iedereen er mee instemt, dan dit doorgeven aan Roel Nijmeijer.
.

.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.