PKN
  » Over ons 
Protestantse Gemeente te Elburg - Ichthuskerk
Over ons Over ons

Gemeente
Onze gemeente draagt de naam “Ichthuskerk”. Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. “Ichthus” is het Griekse woord voor “vis”. De eerste Christenen gebruikten dit symbool. De letters staan voor Iesous Christos Theou Uios Soter, d.w.z. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
Wij komen uit de traditie van de Gereformeerde Kerken.


Protestantse Gemeente te Elburg – Ichthuskerk
Naast ons in Elburg is er de Hervormde Gemeente die met twee wijkgemeenten ook bij de Protestantse Kerk hoort.
Als gemeente vormen wij een levendige en gastvrije kring. Ruimte is er voor allerlei activiteiten, om te leren, de dienen en veelkleurig te vieren. Er zijn gesprekken en avonden rond thema’s. De diaconie houdt ons actief betrokken bij de wereld waarvan wij deel uit maken. Mensen proberen met aandacht om te zien naar elkaar.

Kerkdiensten
De morgendiensten beginnen om 09.30 uur en om 10.00 uur in de winterperiode. De aanvangstijd van de tweede dienst als deze gehouden wordt, is om 19.00 of 19.30 uur.
De bediening van de Heilige Doop kan in principe in elke dienst plaatsvinden in overleg met de predikant. Het Heilig Avondmaal wordt zes maal per jaar gevierd, ook op Witte Donderdag. Aan alle avondmaalsvieringen worden zowel belijdende als doopleden toegelaten.
De viering vindt lopend plaats en op Witte Donderdag aan tafel.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, “Zingen en bidden in huis en kerk”.
Tijdens de morgendienst wordt de beamer gebruikt, ook voor de projectie van de liederen.

Kerkenraad
De kerkenraad is samengesteld ui 1 predikant, 7 ouderlingen en 6 diakenen. De diakenen en ouderlingen worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente.
De kerkenraad is samengesteld uit alle ambtsdragers. Deze ambtsdragers zijn verantwoordelijk voor de specifieke werkgroepen. Binnen de kerkenraad gaat het om de volgende werkgroepen: communicatie, diaconie, pastoraat, eredienst, vorming & ontmoeting, jeugd en het college van kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert elke maand, behalve in juli. De predikant, preses en scriba van de kerkenraad bereiden de vergaderingen voor en vertegenwoordigen de kerkenraad naar de gemeente en naar buiten. De opbouw en de werkwijze van het kerkenwerk in onze gemeente staat beschreven in een beleidsplan. Hierin worden ook aandachtspunten en aanbevelingen voor de toekomst beschreven. Het beleidsplan staat op de website of is verkrijgbaar via de scriba.

Koster
De koster is aanwezig op maandagochtend van 8.30 – 12.30 uur.
Samenkomsten en activiteiten kunnen plaatsvinden in overleg en met medewerking van de koster. Het heeft soms voordelen als de koster aanwezig is. Tijdens de afwezigheid van de koster op de overige dagdelen is het ook mogelijk bijeenkomsten en vergaderingen te houden. Deze moeten ruim van de voren bij de koster gemeld worden. De sleutel kan op de bestemde tijd afgehaald worden bij:
de koster, Leny Heijkoop-Bos, Veldbloemenlaan 22, tel: 686496, mail: koster@pkn-elburg.nl
Verwacht wordt dat de instructies voor het openen en sluiten van de deuren en ramen, bediening van alle apparatuur en licht en verwarming nauwgezet worden opgevolgd.

Predikant
Ds. M.W. Schut, Lange Wijden 56, 8081 VV Elburg, tel: 656747, mail: predikant@pkn-elburg.nl
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.