PKN
  » Diaconie 
Protestantse Gemeente te Elburg - Ichthuskerk
Diaconie Diaconie

 Dienen

 De diaconie brengt de dienende taak van de   kerk tot uitdrukking. Dit dienen doet zij op drie   manieren:

 Dienst aan God:

 De diakenen hebben enkele specifieke taken   in de kerkdienst, zoals het collecteren en het   verzorgen van het Avondmaal. Tijdens de 40-   dagentijd en de zondagen van   werelddiaconaat levert de diaconie ook   regelmatig een actieve bijdrage. Maar de   diaconie verzorgt ook de KerkWebradio en   het  vervoer naar de kerk voor mensen die   geen eigen vervoer hebben.

Dienst aan onze medemens:

De diaconie coördineert en stimuleert het omzien van de kerk(leden) naar onze medemens.
Enerzijds gaat het om de medemens verder weg: door het houden van collectes voor diaconale doelen steunen wij organisaties die zich in Nederland of in het buitenland inzetten voor behoeftigen.
Anderzijds gaat het ook om de medemens dichterbij: een bloemetje, dagboekje of ander ‘kleinigheidje’ voor de zieken en ouderen in onze gemeente of het bieden van (financiële) hulp voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hebt u zelf behoefte aan hulp of kent u iemand voor wie dit geldt, neem dan gerust contact op met één van de diakenen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig en discreet mee om.

Dienst aan de schepping:

Als diaconie proberen we ook oog te hebben voor de wereld waarin wij leven. Dit doen wij door vanuit het thema ‘duurzaamheid’ te kijken hoe wij als kerk, maar ook als individuele kerkmensen, beter kunnen zorgen voor de wereld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schenken van fairtrade koffie, het gebruiken van groene energie of het ondersteunen van duurzaamheidsprojecten.

 
Samenwerking Samenwerking

 Samenwerking

 De diaconie werkt samen met verschillende   partijen.

 Wij zijn lid van het Diaconaal Platform. Hierin   zijn verschillende diaconieën uit Elburg, maar   ook de Gemeente Elburg, vertegenwoordigd.   In dit platform proberen we zoveel mogelijk te   kijken hoe we zoveel mogelijk gezamenlijk   invulling kunnen geven aan onze diaconale   taak.


Ook onderhouden wij als diaconie op diverse   manieren contact met enkele organisaties  binnen Elburg: ZorgSaam ElburgHet Baken (De Voord), het EBC, de Voedselbank, wereldwinkelSchuldHulpMaatje en Stichting Vluchtelingenwerk zijn hier voorbeelden van.

Contact en rekeningnummers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

  • Geert de Haan (voorzitter) 
  • Aart van Triest 
  • Meindert Attema (penningmeester) 

      diaconie@pkn-elburg.nl

Wilt u geld overmaken naar de diaconie, dan kan dat naar het volgende rekeningnummer:

  • NL 12 RABO 0314706542
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.