Ichthuskerk Elburg

Contact

De Ichthuskerk is gevestigd op locatie:
Vrijheidsstraat 1, 8081 XD  Elburg.
Telefoon kerkgebouw: 0525 – 68 18 46.

Contactpersonen

Predikant Ds. M.W. Schut
   predikant@pkn-elburg.nl,  tel. 656747
Scriba mevr. J. Wijnne
   scriba@pkn-elburg.nl,  tel. 685820
Ledenadministratie dhr. R. Nijmeijer
r.nijmeijer@kpnmail.nl, tel. 683820
Koster  mevr. H.M. Heijkoop
koster@pkn-elburg.nl,  tel. 686496
Penningmeester dhr. E. van den Brink
penningmeester@pkn-elburg.nl, tel.  683242
Preses Kerkenraad  dhr. T. van prooijen
voorzitter@pkn-elburg.nl,  tel. 683481
 Pastoraat wijkouderlingen west midden oost
pastoraat@pkn-elburg.nl
Diaconie voorzitter, secretaris, penningmeester
diaconie@pkn-elburg.nl
Zondagsbrief zobriefenliturgie@pkn-elburg.nl
Kerkblad Ichthus         kerkbladichthus@pkn-elburg.nl