Ichthuskerk Elburg

Ichthus maandblad

Kerkblad Ichthus verschijnt maandelijks (behalve in juli) omstreeks de 10e. De redactiesluiting is steeds de laatste dag van de maand, tenzij anders aangegeven in Ichthus of op de zondagsbrief. De data van de redactiesluiting voor 2018 staan in het schema onderaan deze pagina vermeld. Berichten die na de redactiesluiting binnenkomen, worden niet geplaatst (tenzij van te voren met de redactie overleg is geweest). De redactie houdt zich het recht voor, ingezonden artikelen of berichten te redigeren, in te korten of te weigeren.

Redactieleden: Els Kamphuis-van Dorp (0525-682572)
  Ellis v.d. Bosch-de Vries (0525-685023)
Mailadres redactie: kerkbladichthus@pkn-elburg.nl
Postadres redactie: Pijlkruid 5, 8081 SK Elburg
Coördinatie bezorging: Netty van Bentum (0525-683417)
  netty.vanbentum@upcmail.nl  
  Jetse Kuipers (0525-681931)
  j.kuipers.2@kpnmail.nl

Wilt u het kerkblad downloaden, dan dient u ingelogd te zijn. Het kerkblad, de actuele versie dan wel een oudere uitgave van Ichthus (alles in full-colour), is dan te downloaden onder “Downloads” . Inloggegevens zijn te verkrijgen via Janneke Wijnne, scriba@pkn-elburg.nl