Ichthuskerk Elburg

Preek voor jou

Deze nieuwe vorm van ontmoeten is bedoeld voor de jongeren in onze gemeente. Zij ontmoeten elkaar verdeeld over twee groepen; jongeren van de groepen 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van de middelbare school vormen samen één groep, en de jongeren van de klassen 2,3 en 4 vormen ook samen een groep. Deze ontmoeting vindt plaats op de zondagmorgen tijdens de ochtenddienst. De jongeren zullen voorafgaand aan de preek (bijv. vlak voor de lezingen) de kerkzaal verlaten en in een eigen ruimte bijeenkomen voor ‘preek voor jou’. Zij houden zich daar samen bezig met geloof, op een manier die bij hen past en met werkvormen die per keer zullen verschillen. Deze manier van bij elkaar komen vervangt de tienerkerk en de catechisatie. De groep van 7, 8 en klas 1 komt samen op 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart , 2 april en 7 mei. De groep van klas 2,3 en 4 komt samen op 20 november, 19 februari , 19 maart en 21 mei. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven in de zondagsbrief.
Contactpersoon: Elizabeth Rot,  ☎ 686473 ✉ elizabeth@familierot.nl