Ichthuskerk Elburg

Kindernevendienst

Elke zondagmorgen wordt er tijdens de dienst een nevendienst voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool verzorgd. Tijdens deze dienst wordt een bijbelverhaal verteld naar aanleiding van de bijbellezing, die ook die zondag in de kerkdienst centraal staat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Kind op Zondag. Naast de verhalen zijn er ook elke week verwerkingen beschikbaar voor de verschillende groepen. Bij bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld jongerendiensten, is er geen nevendienst voor de groepen 7 en 8. Voor deze groepen wordt ook Preek voor Jou verzorgd (zie elders). Wanneer er voor deze groepen geen nevendienst is of Preek voor Jou, wordt dit aangegeven op de zondagsbrief en in Ichthus. Voor de groepen 1 t/m 6 is er in principe wekelijks een kindernevendienst. De kindernevendienst wordt geleid door een enthousiaste groep vrijwilligers die naast leiding geven op de zondagen ook betrokken zijn bij het voorbereiden van de Advent- en Kerstperiode, Veertigdagentijd en Pasen, Pinksteren en de Overstapdienst van groep 8.

Contactpersoon: Erna Koridon   ☎ 681348

kindernevendienst@pkn-elburg.nl