Ichthuskerk Elburg

Colmnitz

De werkgroep tracht de contacten die er sinds 1987 bestaan met de Evangelisch Lutherse Gemeente van Colmnitz in stand te houden. Colmnitz ligt in de deelstaat Sachsen, ongeveer 25 km ten zuidwesten van de stad Dresden.

Het contact is ontstaan in de periode dat Colmnitz deel uitmaakte van de DDR. In de loop dar jaren is tussen mensen van de kerk daar en mensen hier een hartelijke band gegroeid. Hoofdgedachte in dit contact is de vraag: “Hoe wordt het evangelie van Jezus Christus zichtbaar in onze gemeenten en hoe kunnen we elkaar in het geloof bemoedigen? Steeds met Hemelvaart is er een uitwisseling. Maar ook daarbuiten is er geregeld contact.

Berichtgeving omtrent vergaderingen etc. vindt plaats via “Ichthus” en de Zondagsbrief.

Contactpersonen

  • J.H. Hakkers (lid)
  • Mevr. J.A. Holster (penningmeester)
  • H. Kijf (tijdelijk voorzitter)
  • A. Kroese (secretaris)