Ichthuskerk Elburg

Jeugdnieuws

Samenstelling Jeugdraad

De jeugdraad is het overkoepelend overlegorgaan binnen het jeugdwerk. Het gaat hierbij om:

Doelstelling

De jeugdraad stelt zich ten doel:
Het op doelmatige wijze afstemmen van activiteiten voor jeugd en jongeren aangeboden in onze gemeente. Sleutelwoorden zijn hierbij: stimuleren, activeren, onderlinge samenhang bevorderen, elkaar informeren en coördineren. De jeugdraad kiest voor een regierol voor alle jeugdwerkactiviteiten in overleg met de jeugdouderlingen. De jeugdactiviteiten in onze gemeente zijn toegankelijk voor een ieder die de visie van de Ichthuskerk ondersteunt.

Contactpersoon: Vérieke Schakelaar (jeugdouderling), jeugd@pkn-elburg.nl