Ichthuskerk Elburg

Diaconie

Dienen

De diaconie brengt de dienende taak van de kerk tot uitdrukking. Dit dienen doet zij op drie manieren:

Dienst aan God

De diakenen hebben enkele specifieke taken in de kerkdienst, zoals het collecteren en het verzorgen van het Avondmaal. Tijdens de 40-dagentijd en de zondagen van werelddiaconaat levert de diaconie ook regelmatig een actieve bijdrage. Maar de diaconie verzorgt ook de KerkWebradio en het vervoer naar de kerk voor mensen die geen eigen vervoer hebben.

Dienst aan onze medemens

De diaconie coördineert en stimuleert het omzien van de kerk(leden) naar onze medemens.
Enerzijds gaat het om de medemens verder weg: door het houden van collectes voor diaconale doelen steunen wij organisaties die zich in Nederland of in het buitenland inzetten voor behoeftigen.
Anderzijds gaat het ook om de medemens dichterbij: een bloemetje, dagboekje of ander ‘kleinigheidje’ voor de zieken en ouderen in onze gemeente of het bieden van (financiële) hulp voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hebt u zelf behoefte aan hulp of kent u iemand voor wie dit geldt, neem dan gerust contact op met één van de diakenen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig en discreet mee om.

Dienst aan de schepping

Als diaconie proberen we ook oog te hebben voor de wereld waarin wij leven. Dit doen wij door vanuit het thema ‘duurzaamheid’ te kijken hoe wij als kerk, maar ook als individuele kerkmensen, beter kunnen zorgen voor de wereld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het schenken van fair trade koffie, het gebruiken van groene energie of het ondersteunen van duurzaamheidsprojecten.

Samenwerking

De diaconie werkt samen met verschillende partijen.

Wij zijn lid van het Diaconaal Platform. Hierin zijn verschillende diaconieën uit Elburg, maar ook de Gemeente Elburg, vertegenwoordigd. In dit platform proberen we zoveel mogelijk te kijken hoe we zoveel mogelijk gezamenlijk invulling kunnen geven aan onze diaconale taak.

Ook onderhouden wij als diaconie op diverse manieren contact met enkele organisaties binnen Elburg: ZorgSaam Elburg, Het Baken (De Voord), het EBC, de Voedselbank, de Wereldwinkel, SchuldHulpMaatje en Stichting Vluchtelingenwerk zijn hier voorbeelden van.

Contact en rekeningnummers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

  • vacature (voorzitter)
  • Anky Luinenburg (secretaris)
  • Guido Verveer (penningmeester)

U kunt ook een mail sturen naar:

  • diaconie@pkn-elburg.nl

Wilt u geld overmaken naar de diaconie, dan kan dat naar de volgende rekeningnummers:

  • NL 12 RABO 0314706542
  • NL 42 INGB 0000941231