Ichthuskerk Elburg

Home

Na enkele weken proefdraaien, met dienstdoende medewerkers om onze protocollen uit te proberen, gaan we vanaf zondag 12 juli weer kerkdiensten houden voor en met gemeenteleden. Om iedereen een kans te geven een kerkdienst mee te maken, hebben we een inschrijfsysteem per wijk voor de komende zondagen. In de link kunt u lezen hoe het uitnodigingsbeleid vorm gegeven gaat worden.                        https://www.pkn-elburg.nl/wp-content/uploads/2020/07/brief-uitnodigingsbeleid.docx  Daarnaast ook een link met een samenvatting hoe wij als Ichthuskerk de regels en aanwijzingen vanuit de overheid gaan vormgeven om veilig kerkdiensten te kunnen gaan houden. https://www.pkn-elburg.nl/wp-content/uploads/2020/07/Samenvatting-regels-en-voorschriften-Ichthuskerk-Elburg-1.docx                            Natuurlijk blijven we ook uitzenden via kerkomroep en de diensten met beeld bijven ook gemaakt worden.

Actie zonnepanelen Doet u ook mee? Voor meer info: https://www.pkn-elburg.nl/wp-content/uploads/2020/07/zonnepanelen-op-ichthuskerk.20.6.docx                                                                         

https://www.pkn-elburg.nl/wp-content/uploads/2020/07/Antwoordformulier-Zonnepanelen-Ichthuskerk-Elburg.20.6.docx

Hieronder een gedicht-gedachte van ds. Schut:

Het zomert

We zijn bezig

te wennen aan corona

dingen af te wennen.

We zoeken naar hanteerbare regels

en leven in een bewustzijn

van vrijheid

in veranwoordelijkheid

Zwaar en licht tegelijk

Zijn Licht verlicht ons

Het hemels Licht

En daarbij zon

Zonlicht

Het zomert

Marco