Ichthuskerk Elburg

Home

Pinksteren

Inspiratie…

Gelovig op eigen benen staan

Vebonden met elkaar….

Luister naar de woensdagbezinning op weg naar Pinksteren, en op 1e Pinksterdag onze Pinksterviering.

De vieringen voor de zondagen worden vormgegeven door ds. Schut en de organisten van onze gemeente. Bij alle vieringen is onze koster Leny Heijkoop aanwezig om te faciliteren en te ondersteunen.

Vlag : Houd moed heb lief

deze vlag is nu het nieuwe symbool om de verbondenheid van alle mensen in de samenleving tijdens de coronacrisis te belichamen. Het klokluiden op woensdag vervalt met Pinksteren. We leven in de kracht van de Geest!

Hieronder een gedicht-gedachte van ds. Schut:

Bezield

hemel en aarde

verbonden

Engelen bij Hemelvaart

Vlammen als van vuur bij Pinksteren

Een stem bij de Doop

Een Naam bij jouw doop

Zijn Naam onze Hoop

Liefde als vlammen

van vuur

en hoop

Pinksteren

Marco