Ichthuskerk Elburg

Home

Slider

Verlangen naar Licht….

Het is de periode van Advent: We lezen in de Adventsweken uit het Bijbelboek Micha.De profeet Micha leefde zo’n 700 jaar voor de geboorte van Jezus.Hij vertelde de mensen in Jeruzalem dat het niet goed ging in hun stad. Jeruzalem was een donkere stad geworden, maar dat  hoefde niet zo te blijven. Micha vertelde ook dat in Bethlehem een bijzondere koning geboren zou worden. Iemand die voor de mensen zou zorgen en vrede zou brengen; een kind van God. Met Kerst komt dan de vervulling van de beloften van Gods Licht op het pad van de mens die luistert naar zijn Woorden van Hoop.

We leven toe naar de Kerstdagen. In de Kerstnacht bent u hartelijk uitgenodigd om te vieren om 22.00 uur. We doen dat samen met het Leger des Heils. En Kerstmorgen vieren we met een dienst om 10.00 uur.