Ichthuskerk Elburg

Ichthus maandblad

voorblad ichthus 2015 website Kerkblad Ichthus verschijnt maandelijks (behalve in juli) omstreeks de 10e. De redactiesluiting is steeds de laatste dag van de maand, tenzij anders aangegeven in Ichthus of op de zondagsbrief. De data van de redactiesluiting voor 2018 staan in het schema onderaan deze pagina vermeld. Berichten die na de redactiesluiting binnenkomen, worden niet geplaatst (tenzij van te voren met de redactie overleg is geweest). De redactie houdt zich het recht voor, ingezonden artikelen of berichten te redigeren, in te korten of te weigeren.

Redactieleden: Els Kamphuis-van Dorp (0525-682572)
  Ellis v.d. Bosch-de Vries (0525-685023)
Mailadres redactie: kerkbladichthus@pkn-elburg.nl
Postadres redactie: Pijlkruid 5, 8081 SK Elburg
Coördinatie bezorging: Netty van Bentum (0525-683417)
  netty.vanbentum@upcmail.nl  
  Jetse Kuipers (0525-681931)
  j.kuipers.2@kpnmail.nl

Wilt u het kerkblad downloaden, dan dient u ingelogd te zijn. Het kerkblad, de actuele versie dan wel een oudere uitgave van Ichthus (alles in full-colour), is dan te downloaden onder “Downloads” . Inloggegevens zijn te verkrijgen via Mark van Dam, voorzitter@pkn-elburg.nl


Planning kerkblad ICHTHUS 2018

      berichtgeving
van .. tot ..
Nr. Maand Red.sluiting zo   zat
41/1 jan 31-dec-17 14-jan   10-feb
41/2 feb 31-jan-18 11-feb   10-mrt
41/3 mrt 28-feb-18 11-mrt   7-apr
41/4 apr 31-mrt-18 8-apr   12-mei
41/5 mei 30-apr-18 13-mei   9-jun
41/6 jun/jul/aug 31-mei-18 10-jun   ??? *)
41/7 aug/sep begin aug?? *)  *)   ??? *)
41/8 okt 30-sep-18 14-okt   10-nov
41/9 nov 31-okt-18 11-nov   8-dec
41/10 dec 30-nov-18 9-dec   ???

*) data worden nog bekend gemaakt.